Read more about the article Bắc Giang phê duyệt quy hoạch hai đô thị gần 4.000ha
Bắc Giang phê duyệt quy hoạch hai đô thị gần 4.000ha

Bắc Giang phê duyệt quy hoạch hai đô thị gần 4.000ha

Tổng diện tích hai đô thị Cẩm Lý và Lan Mẫu tại tỉnh Bắc Giang là gần 4.000ha. Đây sẽ là khu vực phát triển đô thị, thương mại dịch…

Continue ReadingBắc Giang phê duyệt quy hoạch hai đô thị gần 4.000ha