You are currently viewing Quảng Trị đầu tư cao tốc gần 8.000 tỷ
Quảng Trị đầu tư cao tốc gần 8.000 tỷ

Quảng Trị đầu tư cao tốc gần 8.000 tỷ

Đường cao tốc khoảng 7.700 tỷ đồng Cam Lộ – Lao Bảo sẽ do tỉnh Quảng Trị trực tiếp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

anh 1 1233 1

Ảnh minh họa

Ngày 13/7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo theo phương thức PPP.

Cụ thể, Bộ GTVT cho rằng, việc giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo theo phương thức PPP, sẽ phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và quy định pháp luật.

Bộ GTVT đã thống nhất và đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương sẽ có sự đồng hành phối hợp từ bộ GTVT.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT xem xét, chấp thuận bổ sung vào Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 để triển khai đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo theo phương thức PPP và giao địa phương này làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo tìm hiểu, đường cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng (vốn nhà nước từ ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 28,31%). Tổng chiều dài tuyến dự kiến là70km, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.

Trả lời