You are currently viewing Quảng Ngãi làm cầu Trà Khúc 3 khoảng 850 tỷ đồng
Quảng Ngãi làm cầu Trà Khúc 3 khoảng 850 tỷ đồng

Quảng Ngãi làm cầu Trà Khúc 3 khoảng 850 tỷ đồng

Khoảng 850 tỷ đồng là số tiền tỉnh Quảng Ngãi dự kiến làm cầu Trà Khúc 3, cây cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc.

images2207124 cau6

Cầu Trà Khúc 2 (ảnh: baoquangngai.vn)

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu và đường dẫn huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3).

Theo đó, tỉnh này sẽ dành khoảng 850 tỷ đồng (nguồn vốn trung ương khoáng 525 tỷ đồng) để làm cầu Trà Khúc 3 và đường dẫn dài 2,6km.

Công trình dự kiến hoàn thành trước 2025 với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối địa phương và vùng.

Dài 135 km, sông Trà Khúc chảy qua 3 huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi. Dòng sông nổi tiếng này hiện có 6 cây cầu bắc qua với tổng chiều dài khoảng 10km. Sau khi hoàn thành, cầu Trà Khúc 3 sẽ là cây cầu thứ 7 bắc qua sông này.

Trả lời