You are currently viewing Phó Thủ tướng Kết luận tiến độ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Vành đai 3 TP.HCM và Vành đai 4
Phó Thủ tướng Kết luận tiến độ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Vành đai 3 TP.HCM và Vành đai 4

Phó Thủ tướng Kết luận tiến độ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Vành đai 3 TP.HCM và Vành đai 4

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai một số dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Vành đai 3 TP.HCM và Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (bao gồm đoạn Cần Thơ – Cà Mau): Dự án này Chính phủ đã có ý kiến; yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Tờ trình và hồ sơ có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định.

image 20210717093432 1

Đối với Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM: UBND TP.HCM chủ trì, cùng với Bộ Giao thông vận tải (trên cơ sở thống nhất với UBND các tỉnh: Long An, Bình Dương, Đồng Nai) chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội: Giao UBND phố Hà Nội chuẩn bị đầu tư Dự án (trên cơ sở đã thống nhất với UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc), thống nhất với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời