You are currently viewing Mới nhất: Quảng Nam triển khai lập quy hoạch chi tiết dự án Làng đại học Đà Nẵng gần 200ha
Mới nhất: Quảng Nam triển khai lập quy hoạch chi tiết dự án Làng đại học Đà Nẵng gần 200ha

Mới nhất: Quảng Nam triển khai lập quy hoạch chi tiết dự án Làng đại học Đà Nẵng gần 200ha

Ngày 20.8.2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng là 190 ha; quy mô dân số gồm 39.200 sinh viên và dân cư là 2.500 người.

Pano cong bo qH chung OK in
Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 9.7.2020; làm cơ sở pháp lý triển khai lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, các khu chức năng của Đại học Đà Nẵng trong khu vực lập quy hoạch; làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, phát triển Đại học Đà Nẵng theo kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường.

Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch được xác định là khu học tập và các cơ sở nghiên cứu của các Trường Đại học thành viên, khu ký túc xá, khu thể dục thể thao, khu giáo dục quốc phòng, công viên nghĩa trang, khu thương mại, dịch vụ, khu dự trữ phát triển của Đại học Đà Nẵng; khu vực dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Đại học Đà Nẵng triển khai lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng và nhiệm vụ quy hoạch đã duyệt.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan; lưu ý phối hợp với Sở, ngành liên quan thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thị xã Điện Bàn, UBND quận Ngũ Hành Sơn thống nhất ranh giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam,…

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm phối hợp với Đại học Đà Nẵng trong công tác lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Trả lời