You are currently viewing Lâm Đồng: Chọn nhà thầu lập quy hoạch KCN Phú Bình và khu dân cư kế cận
Lâm Đồng: Chọn nhà thầu lập quy hoạch KCN Phú Bình và khu dân cư kế cận

Lâm Đồng: Chọn nhà thầu lập quy hoạch KCN Phú Bình và khu dân cư kế cận

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư kế cận khu công nghiệp Phú Bình.

image 20210804161629 1

Cụ thể tên gói thầu là Khảo sát địa hình, lâp đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỷ lệ 1/2000 và phân khu Khu dân cư kế cận khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng.

Giá gói thầu 2,77 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý 3/2021; Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Nguồn vốn từ kinh phí của nhà tài trợ (đã được UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 4626/UBND-QH ngày 07/7/2021 về chủ trương Công ty cổ phần đầu tư Eras Đà Lạt nghiên cứu, tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu khu công nghiệp Phú Bình và Khu dân cư kế cận khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng).

khu công nghiệp Phú Bình là một trong ba KCN của tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại Văn bản số 939/TTg-CN ngày 21/7/2020. Hiện nay đang tiến hành các thủ tục về quy hoạch, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ được phê duyệt sau đó lập thủ tục về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Công ty Cổ phần Đầu tư ERAS Đà Lạt là một trong nhiều nhà đầu tư đã ký Bản ghi nhớ và cam kết đầu tư.

khu công nghiệp Phú Bình tọa lạc thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với tổng diện tích đất gần 246 ha. Trong đó, gồm 195,5 ha cây cà phê; 35 ha cây hàng năm (bắp, đậu…); 15 ha đất lúa 1 vụ năng suất thấp; 25.000 m2 đất ở của 7 hộ dân.

khu công nghiệp Phú Bình cách Quốc lộ 20 khoảng 3 km, cách Sân bay quốc tế Liên Khương khoảng 10 km, nên gặp nhiều điều kiện thuận lợi kết nối giao thông, thu hút đầu tư…

Trả lời