You are currently viewing Khánh thành hai cầu gần 700 tỉ đồng nối Hải Phòng với Hải Dương
Khánh thành hai cầu gần 700 tỉ đồng nối Hải Phòng với Hải Dương

Khánh thành hai cầu gần 700 tỉ đồng nối Hải Phòng với Hải Dương

Cầu Quang Thanh và cầu Dinh lần lượt bắc qua sông Văn Úc và Kinh Thầy nối Thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương vừa được tổ chức khánh thành.

cau song uc hai phong

Cầu Quang Thanh bắc qua sông Văn Úc kết nối huyện An Lão (Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (Hải Dương). Công trình này khởi công xây dựng ngày 16/5/2020 nhằm thay thế cho phà Quang Thanh.

Theo thiết kế, cầu có quy mô xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài là 536 m; bề rộng 12 m với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ; 10 nhịp; độ cao khoang thông thuyền 9,5 m.

Dự án có tổng mức đầu tư 398 tỉ đồng.

Trong khi đó, cầu Dinh bắc qua sông Kinh Thầy kết nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Công trình dài 370 m, rộng 12 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; chiều cao khoang thông thuyền 9,5 m. Tổng vốn đầu tư của dư án là 269 tỉ đồng.

Trả lời