You are currently viewing Hơn 2.200 tỉ đồng xây cầu, hầm trên quốc lộ 1A
Hơn 2.200 tỉ đồng xây cầu, hầm trên quốc lộ 1A

Hơn 2.200 tỉ đồng xây cầu, hầm trên quốc lộ 1A

Dự án xây dựng, mở rộng một số cầu, hầm trên tuyến quốc lộ 1A do Bộ GTVT làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 2.223 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

ham deo ngang

Hầm Đèo Ngang sẽ được mở rộng

Bộ GTVT vừa đề xuất dự án mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF).

Cụ thể dự án này sẽ xây mới, mở rộng một số cầu, hầm như sau:

Cầu Xương Giang bắc qua sông Thương, thuộc địa phận thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; lý trình khoảng Km112+415; Cầu Như Nguyệt bắc qua sông Cầu, kết nối thành phố Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh; lý trình khoảng Km126+755;

Cầu Gianh bắc qua sông Gianh, kết nối huyện Quảng Trạch và Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; lý trình khoảng Km625+500; Cầu Quán Hàu bắc qua sông Nhật Lệ, thuộc địa phận thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; lý trình khoảng Km671+500; Hầm Đèo Ngang kết nối tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình, lý trình khoảng Km591+550.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.223 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án khoảng 4 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực (dự kiến từ năm 2022 đến năm 2026).

Trả lời