You are currently viewing Hậu Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cây Dương hơn 1.400 ha
Hậu Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cây Dương hơn 1.400 ha

Hậu Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cây Dương hơn 1.400 ha

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Thi tran Cay Duong

Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Theo quyết định, phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Cây Dương, có diện tích khoảng 1.490ha; được giới hạn bởi phía Bắc giáp xã Hòa Mỹ, phía Nam giáp xã Hiệp Hưng, phía Đông giáp xã Hiệp Hưng và phía Tây giáp xã Hiệp Hưng.

Trong đó, dự kiến diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 540ha, đến năm 2040 khoảng 750ha.

Quy mô dân số đến năm 2025 là 36.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 15.000 người. Đến năm 2040 là 50.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 20.000 người.

Nhiệm vụ quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo các yêu cầu về định hướng phát triển không gian đô thị đồng bộ, hiện đại; tổ chức quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan, phân khu chức năng phù hợp với điều kiện địa hình, bản sắc khu vực và đảm bảo môi trường sống đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Trả lời