Tổng hợp những dự án đất nền tại Việt Nam

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ DỊCH VỤ BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH
KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ DỊCH VỤ BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ DỊCH VỤ BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH

Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định có quy mô 1.425 ha do Tổng Công ty Becamex IDC và VSIP hợp tác và phát triển đầu tư. Sau khi đi…

Continue Reading KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ DỊCH VỤ BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH