You are currently viewing Đi học
Đi học

Đi học

Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước.
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp.

Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây.
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay.

Hương rừng thơm đồi vắng,
Nước dưới khe thầm thì…
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đường em đi.

– Minh Chính –

Trả lời