You are currently viewing Đề xuất đầu tư cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng hơn 7.600 tỉ đồng theo hình thức PPP
Đề xuất đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hơn 7.600 tỉ đồng theo hình thức PPP

Đề xuất đầu tư cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng hơn 7.600 tỉ đồng theo hình thức PPP

Tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng được đề xuất đầu tư theo hình thức PPP có chiều dài 43km, tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng.

cao toc chi lang

Cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng được đề xuất đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng (Ảnh: minh hoạ)

UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có đề xuất xây dựng cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng. Theo đó, tuyến cao tốc này sẽ được đầu tư trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ xây dựng đoạn từ cửa khẩu Hữu Nghị đến TP Lạng Sơn dài 17km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 22m, mặt đường rộng 12,5m.

Giai đoạn 2 dài 27 km từ TP Lạng Sơn đến huyện Chi Lăng, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, mặt đường rộng 16m.

Tổng mức đầu tư giai đoạn một dự kiến 7.609 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 3.500 tỉ đồng (Ngân sách trung ương 2.500 tỉ đồng, Ngân sách địa phương 1.000 tỉ đồng), vốn nhà đầu tư và vốn tín dụng là 4.109 tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất xây dựng dự án theo hai phương án:

Phương án 1, sẽ đầu tư xây dựng quy mô 4 làn hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, chiều dài 43 km, tổng mức đầu tư 8.790 tỉ đồng (nhà đầu tư 1.750 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỉ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 2.160 tỉ đồng, vốn vay thương mại 3.400 tỉ đồng).

Đối với phương án 2, thực hiện giải phóng mặt bằng quy mô 22m, trong đó, đầu tư đoạn Km1+800-Km17+420 (nút giao QL.4B), quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 13,5m; đoạn Km17+420-Km44+750, quy mô 4 làn hạn chế, nền đường rộng 17,5m, tổng mức đầu tư 5.947 tỉ đồng (nhà đầu tư 1.600 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 1.000 tỉ đồng, ngân sách trung ương 1.347 tỉ đồng, vốn vay thương mại 2000 tỉ đồng).

Trả lời