You are currently viewing Bình Định làm đường gần 800 tỷ đồng ở huyện Vân Canh
Bình Định làm đường gần 800 tỷ đồng ở huyện Vân Canh

Bình Định làm đường gần 800 tỷ đồng ở huyện Vân Canh

779 tỷ đồng là mức phí đầu tư mà chính quyền tỉnh Bình Định dự kiến đầu tư cho tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh dài 23,2km.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng dự án tuyến đường phía Tây huyện Vân Canh. UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án này.

tai xuong 2
Ảnh: KKT Bình Định

Dự kiến hoàn thành trước năm 2024, tuyến đường dài 23,2 km điểm đầu từ khu công nghiệp, đô thị Becamex nối đến thị trấn Vân Canh. Trong đó, có khoảng 7,8km nằm trong khu công nghiệp, đô thị Becamex VSIP. Tốc độ thiết kế tối đa của dự án là 80km/h.

Được khởi công từ tháng 9/2020, khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định có quy mô 1.425 ha, sau khi hoàn thành dự kiến sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vốn đầu tư vào sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 120.000 – 150.000 lao động địa phương..

Trả lời