You are currently viewing 240.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt quốc gia đến năm 2030
240.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt quốc gia đến năm 2030

240.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt quốc gia đến năm 2030

Đến 2050, đường sắt quốc gia sẽ có 25 tuyến với chiều dài hơn 6.400 km. Trong khi đó, mức vốn dự kiến để nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia tới 2030 là 240.000 tỷ đồng.

Đó là những nội dung trong Dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, mạng lưới đường sắt quốc gia được quy hoạch đến 2050 bao gồm 25 tuyến với chiều dài 6.409 km. Nghĩa là, đến 2050, mạng lưới đường sắt quốc gia tăng 18 tuyến so với hiện tại (tăng 3.969 km) và tăng thêm 9 tuyến (1538 km) so với quy hoạch đến 2030.

02080836 4 duong sat viet nam
Đến 2050, đường sắt quốc gia sẽ có 25 tuyến với chiều dài 6.409 km (ảnh: invert.vn)

Cũng theo dự thảo, tổng nhu cầu vốn dự kiến đến năm 2030 cho cả cải tạo, nâng cấp đường sắt hiện có và đầu tư đường sắt mới là khoảng 240.000 tỷ đồng. Số tiền này được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cùng với các tuyến thuộc hệ thống đường sắt quốc gia, dự thảo cũng đề xuất ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành 2 khu đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam gồm đoạn Hà Nội – Vinh, TP. HCM – Nha Trang trước năm 2030.

Theo tìm hiểu, hệ thống đường sắt quốc gia hiện có 7 tuyến chính hiện hữu với chiều dài 2.440 km, gồm: Hà Nội – TP. HCM; Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội (Gia Lâm) – Hải Phòng; Hà Nội (Đông Anh) – Thái Nguyên (Quán Triều); Hà Nội (Yên Viên) – Lạng Sơn (Đồng Đăng); Kép – Chí Linh; Kép – Lưu Xá.

Trả lời