Read more about the article Chuẩn bị đầu tư cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng
Chuẩn bị đầu tư cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng

Chuẩn bị đầu tư cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng

19.616 tỷ đồng là mức phí sơ bộ dự tính để xây 53,7 km đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP).…

Continue ReadingChuẩn bị đầu tư cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng