Read more about the article Đà Nẵng: Cuối năm phải xong nút giao thông hơn 700 tỉ đồng
Đà Nẵng: Cuối năm phải xong nút giao thông hơn 700 tỉ đồng

Đà Nẵng: Cuối năm phải xong nút giao thông hơn 700 tỉ đồng

Lãnh đạo Tp. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đẩy nhanh tiến độ thi công để…

Continue ReadingĐà Nẵng: Cuối năm phải xong nút giao thông hơn 700 tỉ đồng