Read more about the article Thái Nguyên sẽ có thêm 6 đô thị trong 5 năm tới
Thái Nguyên sẽ có thêm 6 đô thị trong 5 năm tới

Thái Nguyên sẽ có thêm 6 đô thị trong 5 năm tới

Đó là một trong những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm…

Continue ReadingThái Nguyên sẽ có thêm 6 đô thị trong 5 năm tới