Read more about the article Cao Bằng xin cơ chế xây cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh
Cao Bằng xin cơ chế xây cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Cao Bằng xin cơ chế xây cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

UBND tỉnh Cao Bằng muốn Chính phủ cho tỉnh này vay lại 1.000 tỷ đồng vay từ nguồn trái phiếu chính phủ để giải phóng mặt bằng Dự án PPP…

Continue ReadingCao Bằng xin cơ chế xây cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh
Read more about the article Hà Nội sẽ triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai
Hà Nội sẽ triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai

Hà Nội sẽ triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc…

Continue ReadingHà Nội sẽ triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai