Read more about the article Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 2.700 tỉ đồng
Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 2.700 tỉ đồng

Bình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 2.700 tỉ đồng

Trong giai đoạn 2021 – 2024, tỉnh Bình Định sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến – Diêm Vân với tổng chi phí là 2.675…

Continue ReadingBình Định đầu tư tuyến đường ven biển gần 2.700 tỉ đồng