Read more about the article Hưng Yên chấp thuận thành lập Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng 92,5ha
Hưng Yên chấp thuận thành lập Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng 92,5ha

Hưng Yên chấp thuận thành lập Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng 92,5ha

Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng có diện tích 92,5ha nằm tại xã Lạc Hồng, Minh Hải, huyện Văn Lâm và phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ…

Continue ReadingHưng Yên chấp thuận thành lập Khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng 92,5ha