Read more about the article Hơn 300.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển trong 10 năm
Hơn 300.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển trong 10 năm

Hơn 300.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển trong 10 năm

Tổng kinh phí phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 ước khoảng 300 – 320.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, các dự án ưu…

Continue ReadingHơn 300.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển trong 10 năm